Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı’nın, çoklu baro yasa tasarısına karşı yaptıkları oturma eylemi ve basın açıklaması nedeniyle Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel ve 25 avukat hakkında soruşturma başlatmasını kınıyor, soruşturmanın derhal sonlandırılmasını talep ediyorum.

Anayasa’ya ve kamu yararına aykırı olan çoklu baro yasası avukatların ve halkın değil, yürütme organlarının ihtiyaçları üzerinden hazırlanmış, hukuk tarihinin bir kara lekesidir. Mesleğin onuru, geleceği ve kamu yararı için Anayasal hakkını kullanarak basın açıklaması ve oturma eylemi yapan Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel ve 25 avukat hakkında açılan soruşturma ise yargıda liyakatsizliğin, hukukçuların hukuk tanımazlığının bir sonucudur. Bağımsız savunmayı susturma, düğmesiz cübbemize düğme diktirme çabasıdır. Savunmanın birliğini, bütünlüğünü, bölünmezliğini, bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü koruma mücadelesi suç ise hepimiz suçluyuz. Bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Şanlıurfa Barosunun yanında olduğumuzu ve sürecin sonuna kadar yakından takipçisi olduğumuzu meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.

 

Av. Bilgin Yeşilboğaz

Mersin Barosu Başkanı