T.C. YARGITAY

 

6.Ceza Dairesi

Esas:  2014/6891

Karar: 2017/3631

Karar Tarihi: 25.10.2017

 

ÖZET: Katılan ... .., oğlu G. S. ve sanık ...'in katılana ait 34 . 91 plaka sayılı araç ile bir bara geldikleri, katılan ve sanığın içeri girdikleri, G.'ın onları arabanın içinde beklediği, katılanın lavaboya gitmesinden faydalanan sanığın araca gelip G.'dan aracın anahtarını istediği ve aracı hareket ettirdiği, yolda G. istememesine rağmen zor kullanarak onu araçtan indirdiği ve araçla uzaklaştığı, bir süre sonra aracı bir yere terk ettiği ve sanığın babasının katılanı arayarak aracın yerini bildirdiği olayda, sanığın eyleminin bir bütün halinde yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeyerek, hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 148)

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Katılan ... S., oğlu G. S. ve sanık ...'in katılana ait 34 . 91 plaka sayılı araç ile bir bara geldikleri, katılan ve sanığın içeri girdikleri, G.'ın onları arabanın içinde beklediği, katılanın lavaboya gitmesinden faydalanan sanığın araca gelip G.'dan aracın anahtarını istediği ve aracı hareket ettirdiği, yolda G. istememesine rağmen zor kullanarak onu araçtan indirdiği ve araçla uzaklaştığı, bir süre sonra aracı bir yere terk ettiği ve sanığın babasının katılanı arayarak aracın yerini bildirdiği olayda, sanığın eyleminin bir bütün halinde yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeyerek, yazılı biçimde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık ... ve savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesi gereğince kazanılmış hakkının korunmasına, 25.10.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.