VAHŞETİN MAZERETİ, DAYANAĞI, SAVUNMASI OLMAZ

İSRAİL;

•             Devlet organı eliyle çocuklar da dahil sivillere saldırı kararı alan,

•             Saldırı için Müslümanların ibadet ayını özellikle seçen,

•             Yeni yerleşim planı adı altında gayrı insani işgal planını hayata geçirmeye çalışan,

•             Dünyada kapitalizmi körükleyerek kendi coğrafyasını daimî bir savaş alanına çeviren,

•             Taraf olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarını, savaş bölgelerinde ve işgal altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt eden 1949 Cenevre Sözleşmeleri’ni, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ve dahi evrensel tüm hukuk kurallarını hiçe sayan,

•              Devlet gibi değil terör örgütü gibi davranan

Hukuksuz bir odaktır.

21. yüzyılda yaşanan böylesi bir vahşetin mazereti, dayanağı, savunması olamaz. İsrail Devleti'nin yaptıkları, insan hakları ihlalidir, savaş suçudur. Taraf olduğu, savaş bölgelerinde ve işgal altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt eden BM Güvenlik Konseyi kararlarını, uluslararası sözleşmeleri ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni hiçe sayan İsrail Devleti'ni insanlık dışı davranışından dolayı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası yaptırımlarla İsrail'i insan hakları temelli evrensel hukuk düzenine çekilmesini sağlamak, tüm devletlerin önceliği olmalıdır.

İsrail’i bu barbar saldırılarından vazgeçmeye ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni göreve davet ediyoruz.

İsrail’in savunmasızları hedef alan saldırılarını en şiddetli biçimde kınıyoruz.

MERSİN BAROSU