Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince ödenmesi gereken hakem ücret, tanık ve gider avansı tarifelerini belirleyen tebliğler, 24.09.2020 tarih ve 31254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tarife 01.02.2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olup, tarife ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur.