S T A J   E Ğ İ T İ M   M E R K E Z İ   2 0 1 6 - 2 0 1 7   2. D Ö N E M   E Ğ İ T İ M   P R O G R A M I
EĞİTİM KONUSU DERS TARİHİ  DERS SAATİ KREDİ EĞİTMEN AVUKAT
AVUKATLIK HUKUKU VE MESLEK İLKELERİ (24 Kredi)
1 Avukatlığın Tanımı, İşlevi ve Tarihsel Gelişimi 11 Nisan 2017 Salı 14:00 4 AV.HALİL HULKİ ÖZEL
2 Avukatın Hak, Yetki ve Yükümlülükleri 13 Nisan 2017 Perşembe 14:00 4 AV.GAZİ ÖZDEMİR
3 Avukatın Disiplin Sorumluluğu ve Meslek Kuralları 13 Nisan 2017 Perşembe 15:00 4 AV.ŞAHİN KORKMAZ
4 Avukatın Hukuksal Sorumluluğu, Tazminat Yükümlülüğü, Avukatın Cezai Sorumluluğu 18 Nisan 2017 Salı 14:00 4 AV.TÜLAY KAYA
5 Avukatın Hukuki Belgelerin Düzenlenmesi, Avukatın Ücret Sözleşmesini Düzenlemesi, Avukatlık Ücreti Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi   18 Nisan 2017 Salı 15:00 4 AV.SEMİH BİROL GÜNER
6 Oryantasyon Eğitimi 20 Nisan 2017 Perşembe 14:00 4 AV.HAKKI EREN MÜLAYİM
İCRA VE İFLAS HUKUKU (24 Kredi)
1 İcra Takibinin Hazırlanması, İlamlı İlamsız Takip, kambiyo Takibi, Yetki, Takip Talebi, Ödeme Emri, Ödeme Emrine İtiraz, İcra Emrine İtiraz, Tebligat Yasası ve Yönetmelikleri 20 Nisan 2017 Perşembe 15:00 4 AV.ZİŞAN ERGELEN
2 Haciz, Satış, Sıra Cetveli 25 Nisan 2017 Salı 14:00 4 AV.ALEV TURAN
3 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 25 Nisan 2017 Salı 15:00 4 AV.EMİNE MELTEM NURDOĞDU
4 İhalenin Feshi 27 Nisan 2017 Perşembe 14:00 4 AV.AYŞE GÜNAR
5 Kiralar Hakkında Özel Hükümler, İflas Hukuku, Tasarrufun İptali Davaları 27 Nisan 2017 Perşembe 15:00 4 AV.MUZAFFER KILINÇ
6 İcra İflas Suçları, Karşılıksız Çek ,Suçları 2 Mayıs 2017 Salı 14:00 4 AV.AYŞE TUNÇ
HUKUK YARGILAMASI USULÜ (20 Kredi)
1 Dava Çeşitleri, Davanın Açılması, Dava Dilekçesi, Harçlar, Yargılama Giderleri, Cevap Dilekçesi 2 Mayıs 2017 Salı 15:00 4 AV.KEREM MURADİ
2 Görev ve Yetki, İlk İtiraz, Davaya Müdahale, Karşı Dava, Davaların Ayrılması ve Birleşmesi, Dosyanın İşlemden Kaldırılması 4 Mayıs 2017 Perşembe 14:00 4 AV.RUKEN FATOŞ DAĞLI
3 Davaya Vekalet Süreleri, Hak Düşürücü Süre, Zamanaşımı Süresi, Islah 4 Mayıs 2017 Perşembe 15:00 4 AV.AYÇA KARA ÇANKAYA
4 Deliller, Delil Tespiti,İhtiyati Tedbir, İhtiyati Haciz, Kanun Yolları (Temyiz,İstinaf)Yolları 9 Mayıs 2017 Salı 14:00 4 AV.MELİKE ZAFER GÜRGEN
5 Tebligat Kanunu 9 Mayıs 2017 Salı 15:00 4 AV.TÜLAY SEVGİ CAN
HUKUK DAVALARINDAN ÖRNEKLER (32 Kredi)
1 İş Mahkemesinde Görülen Davalar(Kıdem,İhbar,Tazminat,İşe İade) 11 Mayıs 2017 Perşembe 14:00 4 AV.MUSA GÖKMEN
2 Boşanma ve Nafaka Davaları,  11 Mayıs 2017 Perşembe 15:00 4 AV.NECDET YILDIRIM
3 Mal Rejimi ve Mal Rejiminden Doğan Alacak Davaları 16 Mayıs 2017 Salı 14:00 4 AV.SAHRA DÜZGÜN TUCEL
4 Taşınmaz Hukuku Davaları, İnşaat Eser Sözleşmesi 16 Mayıs 2017 Salı 15:00 4 AV.SAMİ DÜNDAR
5 Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma, Hukuki EL Atma, Ecrimisil 18 Mayıs 2017 Perşembe 14:00 4 AV.MEHMET İLKER YALÇIN
6 Şirketler Hukuku Davaları 18 Mayıs 2017 Perşembe 15:00 4 AV.MERAL ÖZCAN
7 Sosyal Güvenlik Davaları 23 Mayıs 2017 Salı 14:00 4 AV. HALİS POLAT
8 Sigorta Hukuku 23 Mayıs 2017 Salı 15:00 4 AV.MEHMET SİNAN CEBE
CEZA YARGILAMASI USULÜ (16 Kredi)
1 Soruşturma, Yakalama,Gözaltı Süreleri,Kolluk ve Savcılık İşlemleri 25 Mayıs 2017 Perşembe 14:00 4 AV.ÖZGÜR AKDAĞ
2 Kovuşturma, Yargılama ve Hüküm, Kanun Yolları ve İnfaz Hukuku 25 Mayıs 2017 Perşembe 15:00 4 AV.İSMAİL GÖKMEN
3 Mersin Barosu CMK Uygulamaları ve Uzlaşma 30 Mayıs 2017 Salı 14:00 4 AV.MERT GÖZÜ
4 Adli Tıp 30 Mayıs 2017 Salı 15:00 4 PROF.DR.HAKAN KAR
İDARİ YARGILAMA VE VERGİ HUKUKU (8 Kredi)
1 İdari Yargılama Usulü 1 Hazıran 2017 Perşembe 14:00 4 AV.MUSTAFA GÖKTAŞ
2 Vergi Hukuku 1 Hazıran 2017 Perşembe 15:00 4 AV.ŞENOL YÜCESOY
ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURU, AİHM'E DAVA AÇMA VE MEVZUATI (8 Kredi)
3 Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru 6 Hazıran 2017 Perşembe 14:00 4 AV.ALİ NEZHET BOZLU
4 AİHM'e Dava Açma ve Mevzuatı 6 Hazıran 2017 Perşembe 15:00 4 AV.ALİ NEZHET BOZLU

 


IKINCI DÖNEM DERS PROGRAMI