Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın (TBB) ana faydalanıcısı olduğu Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan, Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi’nin 1. Yürütme Kurulu Toplantısı Ankara’da yapıldı. Proje kapsamında barolara insan hakları merkezi kurulması hedefleniyor.

Ankara'da bir otelde düzenlenen, Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması AB-AK Ortak Projesi’nin birinci yürütme kurulu toplantısına, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde bulunan 7 barodan pilot baro seçilen Mersin Barosu’nu temsilen Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av. Zişan Ergelen katıldı. Toplantı kapsamında Proje faaliyetlerinin sunumu ve takvimleme çalışmaları görüşüldü.

Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye’deki baroları kapsayan yaklaşık 5000 avukatın hedef grubu olarak belirlendiği projenin genel hedefi; Türkiye’de Avrupa insan hakları (AİH) standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmak. Özel hedefi ise; Türkiye’deki baroların ve avukatların, Avrupa insan hakları standartlarını uygulama kapasitelerini güçlendirmek ve aralarındaki iletişimi geliştirmek yolu ile Türkiye’de Avrupa insan hakları standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına destek vermeyi amaçlamaktadır.

BAROLARA İNSAN HAKLARI MERKEZİ KURULMASI HEDEFLENİYOR

Proje tamamlandığında ulaşılması beklenen sonuçlar ise; yedi pilot ilde model İnsan Hakları Merkezlerinin kurulması yolu ile baroların insan hakları merkezlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi; Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi (HELP) ile işbirliği içerisinde, avukatların günlük çalışma ortamlarında Avrupa insan hakları standartlarını uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerinin arttırılması; düzenli toplantılar ve web tabanlı ortak iletişim ağı sayesinde İnsan Hakları Merkezleri, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi olarak belirlendi. Projenin nihai yararlanıcılarının ise, Türkiye’deki nüfusun tamamı ve Türk yargı yetkisi altında olan kişiler olduğu belirtildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek temel faaliyetler ise; baroların kurumsal kapasitesine yönelik ihtiyaç değerlendirme raporunun hazırlanması, insan hakları merkezilerinin işleyişini güçlendirmek amacıyla eylem planının hazırlanması ve kabul edilmesi; İHM’ler ile ilgili taslak yönetmeliğinin hazırlanması olarak belirlenirken, eylem planında İHM’lerin kurulması ve gerektiği şekilde işlerlik kazanması amacıyla uygulanacak faaliyetler ile her bir faaliyete yönelik kaynaklar, takvim ve ortakların sorumlulukları yer alacaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek diğer temel faaliyetler ise; Barolardaki İHM’lere ilişkin en iyi uygulamaları incelemek amacıyla Avrupa ülkelerine her biri 3’er günlük 5 adet çalışma ziyareti düzenlenecek, pilot barolardan ve TBB’den yaklaşık 24 temsilci AK/AİHM’in çeşitli dairelerinde ve uluslararası avukat organizasyonları dâhil olmak üzere, farklı Avrupa ülkelerindeki baroların İHM’lerinde yaklaşık 2 ay sürecek şekilde görevlendirilecek. Ayrıca,  insan hakları eğitimi ile ilgili Eğitim İhtiyaçlarını Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması, eğitim müfredatının hazırlanması, eğitimlerin verilmesi kararlaştırıldı.