Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Genel Sekreterimiz Av. Adnan Günbay ve Saymanımız Av. Kazım Yüksel ile birlikte, Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ü ziyaret ederek, avukatlık mesleğinin ve yargı camiasının sorunlarını dosya halinde sundu.

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz konuşmasında, yargı organlarında nicelik ve nitelikte kalite yükselirse, adalete ve yargıya güvenin artacağını belirterek, yargı içine yuvalanmış cemaatlere karşı daha etkin bir mücadele yapılarak, yargının cemaatlerden temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Avukatların il ve ilçelerdeki adliye içerisinde yaşamış olduğu sorunları ve çözüm önerilerini de Bakan Abdulhamit Gül’e aktaran Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, “Avukatlar hukukun üstünlüğüne yaşamsal önemde katkı sunmaktadır. Avukatlar ve barolar her zaman hukukun, yargının, insan haklarının korunması ve adaletin tesisi için mücadele etmektedir. Avukatlık Kanunu’nun, çağdaş ve amaca uygun şekilde değiştirilmesi, ayrıca hukuk fakültelerinin açılmasının sıkı kurallara bağlanması, avukatlığa kabul ve stajyerlik sınavlarının ivedi olarak getirilmesi önem verdiğimiz taleplerimizdir” diye konuştu. UYAP’ta yapılan güncelleme sonrası yaşanan sorunları da dile getiren Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, meslektaşlarının bu süreçte karşılaştıkları zorlukların ciddi sıkıntılar yarattığını belirtti. Savcılıkta ve mahkemelerde avukatların yaşadığı sorunları da aktaran Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, sorunların çözümüne ilişkin Adalet Bakanlığı’nın gerekli girişimlerde bulunacaklarının sözünü almış olmalarından mutluluk duyduklarını ifade etti.

BAKAN ABDULHAMİT GÜL: “SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, samimi ve çözüm odaklı yaklaşımından dolayı Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’e teşekkür ederek, “Kendisinin avukatlık mesleğini icra etmiş olması ve mesleğimizin sorunlarını biliyor olması nedeniyle, sorunlarımızın çözümüne katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül ise, Adalet Bakanlığı tarafından bu sorunlarla ilgili, Mersin Barosu ile iletişime geçileceğini ve mutlaka sorunların çözümünün takipçisi olacağını belirtti.

Görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu, Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük ve başkanlık divanı da bulundu.