Mersin’in Tarsus ilçesinde üç yıl önce vahşice katledilerek kadına yönelik şiddetin simgesi haline gelen Özgecan Aslan’ın anısına Çağ Üniversitesi tarafından ‘Sessizliğin Sesi’ paneli düzenlendi. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Ayfer Baydar konuşmasında, ‘6284 Sayılı Kanun’a göre, sadece şiddete uğrayan değil, şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişiler de kapsam dâhilindedir. Bu hükümle şiddet gerçekleşmeden önleme amaçlanmaktadır ”dedi.

Çağ Üniversitesi Özgecan Kadın Hakları Kulübü tarafından, Çağ Üniversitesi öğrencisi Özgecan Aslan anısına üniversitenin konferans salonunda düzenlenen ve Prof.Dr. Yücel Ertekin, akademisyenler ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen panelde, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Ayfer Baydar, ‘6284 Sayılı Kanun ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Hukuksal Boyutu’, Adana Barosu’na kayıtlı Av. Dilara Özuğur, ‘Türkiye’de Kadın Cinayetleri ve Çözüm Yolları’,  Psikolog Hülya Üstekidağ Ayna ise ‘Özgürleşemeyen Kadın –Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması’ konularında sunum yaptı.

Dünya ölçeğinde her 3 kadından birisinin şiddetin değişik biçimlerine halen maruz kaldığını ve  Dünya Sağlık Örgütü’nün, küresel şiddet raporunda Türkiye’nin, öldürmede 41 ülke arasında 13. sırada yer aldığının bilgisini veren Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Ayfer Baydar, 6284 Sayılı Kanun’un amacı ve kapsamı hakkında bilgiler verdi.

“6284 SAYILI KANUN’DAN KADINLAR, ERKEKLER, ÇOCUKLAR VE EŞCİNSELLER YARARLANABİLİR”

6284 Sayılı Kanun’dan sadece şiddet gören kadınların değil, çocukların, erkeklerin ve eşcinsellerin de kapsam dâhilinde olduğunun bilgisini veren Av. Ayfer Baydar,6284 Sayılı Kanun’un amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişileri ve en temel insan hakkı olan yaşam hakkını korumak, kadın cinayetlerinin son bulması için kurumlar arası iş birliğini sağlamak, şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişileri rehabilite etmektir.

6284 sayılı Kanun’un kapsamında yararlanacak kişi grupları,  şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadın, çocuk ve aile bireyleriyle, tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişilerdir. Kanun hükümlerinden yararlanabilmek için, ilgilinin şiddete uğramış veya şiddete uğrama tehlikesi içinde olması yeterli olup; cinsiyetinin, aile üyesi olup olmamasının, medenî hâlinin veya vatandaşlığının önemi bulunmamaktadır. Kanundan sadece şiddet mağduru kadın veya çocuklar değil, erkekler ve eşcinseller de yararlanabilmektedir. Kanuna göre; sadece şiddete uğrayan değil, şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişiler de kapsam dâhilindedir. Bu hükümle şiddet gerçekleşmeden önleme amaçlanmaktadır” ifadesini kullandı.

Av. Ayfer Baydar konuşmasında, mülkî amir tarafından verilebilecek koruyucu tedbirler kapsamında; uygun barınma yeri, geçici maddî yardım sağlanması, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, geçici koruma altına alınma, kreş imkânı sağlanabileceğini, Hâkim tarafından verilebilecek koruyucu tedbirler kapsamında ise; iş yerinin değiştirilmesi, ayrı yerleşim yeri belirlenmesi, aile konutu şerhi, kimlik ve diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesinin sağlanabileceğini söyledi.

6284 Sayılı Kanun’la önleyici tedbirler kapsamında çocuklarla kişisel ilişki kurmanın sınırlandırılması konusunda bilgiler veren Av. Ayfer Baydar, tehdit, hakaret küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmaması, müşterek konuttan derhâl uzaklaştırılması, korunan kişilere yaklaşılmaması, şahsi eşyalara ve ev eşyalarına zarar verilmemesi, iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme, silah teslimi, alkollü yaklaşmama ve bağımlılık tedavisi, bir sağlık kuruluşunda muayene ve tedavi, tedbir nafakası konusunda yasal düzenlemelerin yer aldığını söyledi.

"KADIN HAKLARI MERKEZİMİZ, GÖNÜLLÜ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMEKTEDİR"

Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin şiddete maruz kalan, maddi durumu yetersiz olan kadınlara haklarını anlatmak ve haklarını kullanmalarına yardımcı olmak için hukuki açıdan gönüllü danışmanlık hizmeti verdiğini kaydeden Av. Ayfer Baydar, “Kamu kurumlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle ortak hareket ederek karşılaşılan sorunlarına çözüm arayışlarına girmekte, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmaktadır. Kadın cinayetlerinde ve şiddet olaylarında kadınlarımızın yanında yer almakta,  açılan davalarda davaya müdahil, gözlemci  olarak katılmakta ve davayı sonuna kadar takip ederek failin en ağır şekilde cezalandırılması için elinden geleni var gücüyle yapmaktadır. Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak, 48 kayıtlı avukatı ile kadınların mücadelesinde kamuoyu desteği sağlamaları için Mersin’de yaşayan kadınlarımızın yanında yer almaktadır. 24 kadın avukatımız nöbet listesi dâhilinde danışmanlık hizmeti vermektedir. İlçe örgütlenmeleri ile ilçelerde farklı meslektaşlarımız desteğini sürdürmektedir. Merkeze müracaat eden kadınlara talepleri gözetilerek olay örgüleri tespit edilip, en acil uygulanması gereken tedbirler alınmaktadır. Gizlilik kararları ve koruma talepleri hukuki yardımında bulunulmaktadır. Mersin Barosu Adli Yardım Bürosu, maddi durumu yetersiz kadınlarımıza boşanma davalarında ücretsiz avukatlık hizmeti vermektedir” şeklinde konuştu.