Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Adliyesi Hukuk Mahkemeleri ön bürosunda Avukatlık Kanunu’na aykırı yapılan işlemlerin, avukatlık mesleğinin ifasına engel olacağı sebebiyle Adalet Bakanlığına başvuruda bulunarak,  konunun ivedilikle çözülmesini, ilgili komisyona ve birimlere bilgi verilmesini  talep etti.